دوره های ویژه
دوره های ویژه

جدیدا خیلی جاها که میریم با waze و google mapو.... میریم بدون اینکه فکر کنیم یا مثلا وقتی میخوایم شماره تماس کسی بگیریم سریع گوشیمون در میاریم و تق و تق و تق شمارش وارد گوشی میکنیم و.... انگار فراموش کردیم حافظه ای داریم که بهتر از همه این ها کار میکنه.

ورود به بخش آموزش آنلاین تقویت حافظه

خیلی از ماها به خاطر سبک های آموزش سنتی که داشتیم دچار عارضه غلط خوانی و کند خوانی شدیم عارضه ای که خیلی ریز و زیرپوستی ایجاد شده و بصورت ناخودآگاه در ما نهادینه شده. سرعت مطالعه پایین ما و همچنین اشتباه خوندن ما باعث شده یا کتاب نخونیم یا اگر میخونیم معمولا به ته نمی رسونیم و نصفه و نیمه رهاش می کنیم یک لحظه بیا به این فکر کن چه خوب میشه اگه بتونی درس هات سریع تر و بهتر بخونی یا کتاب هات سریع تر تموم کنی؟ اون موقع چه فرصت های زیادی برای کارهای دیگه ت داری دوره درست خوانی بهت کمک میکنه تا به این هدف برسی.

ورود به بخش آموزش آنلاین درست خوانی

توی این دوره نمونه سوالات احتمالی به همراه نکات مربوط به فصل ها بهتون آموزش داده میشه و کمک میکنه که یک دوره اجمالی روی مباحث داشته باشین.

ورود به بخش حل نمونه سوال امتحانی ترم اول درس ریاضی پایه ۱۲ رشته های ریاضی و تجربی

توی این دوره نمونه سوالات احتمالی به همراه نکات مربوط به فصل ها بهتون آموزش داده میشه و کمک میکنه که یک دوره اجمالی روی مباحث داشته باشین.

ورود به بخش حل نمونه سوال امتحانی ترم اول درس ریاضی پایه ۱۰ رشته های ریاضی و تجربی

توی این دوره نمونه سوالات احتمالی به همراه نکات مربوط به فصل ها بهتون آموزش داده میشه و کمک میکنه که یک دوره اجمالی روی مباحث داشته باشین.

ورود به بخش حل نمونه سوال امتحانی ترم اول درس ریاضی پایه ۱۱ رشته های تجربی و ریاضی

توی این دوره نمونه سوالات احتمالی به همراه نکات مربوط به فصل ها بهتون آموزش داده میشه و کمک میکنه که یک دوره اجمالی روی مباحث داشته باشین.

ورود به بخش حل نمونه سوال امتحان ترم اول درس ریاضی پایه دهم رشته انسانی

توی این دوره نمونه سوالات احتمالی به همراه نکات مربوط به فصل ها بهتون آموزش داده میشه و کمک میکنه که یک دوره اجمالی روی مباحث داشته باشین.

ورود به بخش حل نمونه سوال امتحان ترم اول درس ریاضی انسانی پایه ۱۱

توی این دوره نمونه سوالات احتمالی به همراه نکات مربوط به فصل ها بهتون آموزش داده میشه و کمک میکنه که یک دوره اجمالی روی مباحث داشته باشین.

ورود به بخش حل نمونه سوال امتحان ترم اول درس ریاضی انسانی پایه ۱۲

توی این دوره نمونه سوالات احتمالی به همراه نکات مربوط به فصل ها بهتون آموزش داده میشه و کمک میکنه که یک دوره اجمالی روی مباحث داشته باشین.

ورود به بخش حل نمونه سوال امتحانی ترم اول درس هندسه پایه ۱۰ رشته ریاضی

توی این دوره نمونه سوالات احتمالی به همراه نکات مربوط به فصل ها بهتون آموزش داده میشه و کمک میکنه که یک دوره اجمالی روی مباحث داشته باشین.

ورود به بخش حل نمونه سوال امتحان ترم اول درس هندسه پایه یازدهم رشته ریاضی

توی این دوره نمونه سوالات احتمالی به همراه نکات مربوط به فصل ها بهتون آموزش داده میشه و کمک میکنه که یک دوره اجمالی روی مباحث داشته باشین.

ورود به بخش حل نمونه سوال امتحان ترم اول درس گسسته پایه دوازدهم رشته ریاضی

توی این دوره نمونه سوالات احتمالی به همراه نکات مربوط به فصل ها بهتون آموزش داده میشه و کمک میکنه که یک دوره اجمالی روی مباحث داشته باشین.

ورود به بخش حل نمونه سوال امتحانی ترم اول درس شیمی پایه ۱۲

توی این دوره نمونه سوالات احتمالی به همراه نکات مربوط به فصل ها بهتون آموزش داده میشه و کمک میکنه که یک دوره اجمالی روی مباحث داشته باشین.

ورود به بخش حل نمونه سوال امتحانی ترم اول درس شیمی پایه ۱۱

توی این دوره نمونه سوالات احتمالی به همراه نکات مربوط به فصل ها بهتون آموزش داده میشه و کمک میکنه که یک دوره اجمالی روی مباحث داشته باشین.

ورود به بخش حل نمونه سوال امتحان ترم اول درس شیمی پایه دهم

توی این دوره نمونه سوالات احتمالی به همراه نکات مربوط به فصل ها بهتون آموزش داده میشه و کمک میکنه که یک دوره اجمالی روی مباحث داشته باشین.

ورود به بخش حل نمونه سوال امتحانی ترم اول درس فیزیک پایه ۱۲

توی این دوره نمونه سوالات احتمالی به همراه نکات مربوط به فصل ها بهتون آموزش داده میشه و کمک میکنه که یک دوره اجمالی روی مباحث داشته باشین.

ورود به بخش حل نمونه سوال امتحانی ترم اول درس فیزیک پایه ۱۱

توی این دوره نمونه سوالات احتمالی به همراه نکات مربوط به فصل ها بهتون آموزش داده میشه و کمک میکنه که یک دوره اجمالی روی مباحث داشته باشین.

ورود به بخش حل نمونه سوال امتحانی ترم اول درس فیزیک پایه ۱۰

توی این دوره نمونه سوالات احتمالی به همراه پاسخ آن ها جهت تمرین بیشتر شما عزیزان آماده شده این نمونه سوال ها بهت کمک میکنه که یک جمع بندی داشته باشی و بتونی کلیه مباحث ترم اول باهاشون دوره کنی

ورود به بخش نمونه سوال امتحانی و پاسخ ترم اول درس عربی پایه ۹

توی این دوره نمونه سوالات احتمالی به همراه پاسخ آن ها جهت تمرین بیشتر شما عزیزان آماده شده این نمونه سوال ها بهت کمک میکنه که یک جمع بندی داشته باشی و بتونی کلیه مباحث ترم اول باهاشون دوره کنی

ورود به بخش نمونه سوال امتحانی به همراه پاسخ ترم اول درس ریاضی پایه ۹

توی این دوره نمونه سوالات احتمالی به همراه نکات مربوط به فصل ها بهتون آموزش داده میشه و کمک میکنه که یک دوره اجمالی روی مباحث داشته باشین.

ورود به بخش حل نمونه سوال امتحانی ترم اول درس آمار و احتمال پایه ۱۱ رشته ریاضی
instagram telegram aparat